José María Ezquiaga presenta els avanços en la redacció del Pla Especial Benimaclet

Dimecres passat 19 d’abril es va presentar en el barri de Benimaclet -a la biblioteca Carola Reig Salvá- Els avanços realitzats aquests mesos en la redacció del Pla Especial de Benimaclet i un qüestionari ciutadà per a ajudar en la seua definició. La redacció d’aquest pla és una proposta de la regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana de l’Ajuntament de València gestionada a través de la societat anònima municipal AUMSA.

Des de Beniviu volem fer-nos eco d’aquesta presentació, ja que persegueix uns objectius compartits entorn d’una ciutat #másviva -més i millors equipaments i oportunitats laborals- #másverde -una ciutat més saludable i sostenible- i #mástuya -on s’aposta per la ciutat de proximitat i dels 15 minuts-.
El futur Pla Especial tracta d’articular solucions per a l’àrea funcional 18 (AF18) de València per a la millora de la qualitat urbana. D’acord amb l’Objectiu 11 de l’Agenda 2030, s’aspira a aconseguir ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles. La proposta tracta de respondre al concepte de “Ciutat dels 15 minuts”, és a dir, una ciutat compacta, complexa i densa basada en la proximitat d’equipaments i serveis, la minimització del canvi climàtic incloent la perspectiva de gènere.

A més d’aquest objectiu general, amb la redacció del Pla Especial es busca la consolidació d’una ciutat compacta i sense buits urbans, amb mescla equilibrada d’usos. També es persegueix fer efectiu el dret a un habitatge assequible, digna i adequada, l’habitabilitat dels espais públics, la posada en valor dels elements identitaris i de patrimoni cultural, una mobilitat que responga a l’estructura urbana a escala del vianant i la millora de la integració ambiental i paisatgística amb l’Horta.

Aquest treball va ser adjudicat a l’oficina de José María Ezquiaga -Ezquiaga Arquitectura, Societat i Territori S.L.- que, al costat de José Luis Gisbert van ser els encarregats de la presentació en el barri de la proposta. José María Ezquiaga ha sigut Premi Nacional d’Urbanisme en 2005, és professor titular d’Urbanisme a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid des de 1995 i ha sigut Degà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid des de 2015 fins al 2019.

En la presentació, els encarregats de la redacció del Pla Especial de Benimaclet van presentar el lloc web Pla Especial de Benimaclet en el qual apunten que el seu objectiu és “millorar la qualitat de les persones que viuen, treballen o visiten l’àrea funcional de Benimaclet, des d’una perspectiva urbanística”. En aquesta web s’exposen de manera succinta els principals objectius del pla, així com l’àmbit d’actuació i un correu de contacte: participacionplanes@valencia.es

A més, es va publicar un qüestionari ciutadà en el qual es plantegen huit preguntes amb diferents opcions en la seua resposta, a fi d’implicar la ciutadania en el seu desenvolupament. En aquest qüestionari es consulta a prop de la connectivitat del barri amb la ciutat i amb l’horta, la recuperació de l’antiga fàbrica lletera pròxima i es presenten tres alternatives que vinculen el parc urbà amb la mobilitat i connectivitat del barri amb la ronda nord, així com l’estructura de l’espai públic i les dotacions urbanes.

Tal com van explicar els ponents en la presentació, aquestes alternatives, així com la resta de preguntes, parteixen de l’Estratègia Integral Participativa de Benimaclet, que recull els processos de participació realitzats en els passats anys en el barri, i que venen a continuar aprofundint en el desenvolupament i la definició del futur del barri a través de les propostes tècniques i la consulta a la ciutadania.

Més
articles

Vam presentar en la llar cultural de Benimaclet el nou lliurament del nostre homenatge fotogràfic “20 dones més”. Es va centrar en els negocis de Benimaclet i les dones que hi ha darrere d'ells. Emprenedores, artesanes, comerciants… professionals que marquen la vida del barri.
Desplaça cap amunt