Benimaclet més verd

Dotar Benimaclet del parc i dels espais verds que mereix i que ja gaudeixen altres barris.

Benimaclet és un dels barris de València que manca d’un gran parc urbà com altres barris adjacents –Benicalap, Marxalenes, Orriols, Vivers, Campus universitari o Aiora.

Beniviu dotarà la zona d’un gran parc equipat amb 6 hectàrees de zones verdes i 3 d’equipaments.
Un nou cor verd equivalent a la grandària d’uns 14 camps de futbol, que inclourà zones de trobada i d’ombra, jocs infantils, passejos i rutes biosaludables, zones per a mascotes o gerontogimnàstica per als nostres majors.
Una illa de biodiversitat important que, sobre la base de les recomanacions del Pla de Directrius de Qualitat Urbana, contribuirà amb més de 300 arbres que ajudaran a fixar CO₂, rebaixar la temperatura mitjana….

Espais lliures i horts urbans, més ben cuidats per a totes i tots.

Beniviu aposta per la continuïtat visual i d’usos entre el centre urbà històric de Benimaclet i l’horta nord, a través dels espais lliures i verds plantejats: el gran parc urbà central i els horts urbans comunitaris cedits a entitats locals.

Les noves zones verdes podran incloure espais específics per a la infància, les persones majors, les mascotes, els passejos i les rutes biosaludables, així com la inclusió de zones d’esbarjo, ombra i connexió amb l’horta. Els horts urbans, tant escolars com urbans, promouen un envelliment saludable, el reciclatge orgànic, la sobirania alimentària, la pedagogia i la renaturalització dels espais urbans.
Beniviu busca fomentar, a més, un intercanvi productiu amb l’horta protegida i afavorir un mercat de proximitat i el comerç de productes locals i de temporada. I així, aprofitar les oportunitats que ofereixen els espais urbans per a la promoció d’hàbits d’alimentació saludables i sostenibles.

Xica cuidant l'hortet

Promoure un nou urbanisme que pose les persones i la mobilitat sostenible en el centre.

Beniviu prioritza la mobilitat per als vianants i els ciclistes, minimitza la presència de vehicles i pacifica el trànsit rodat. Completa les xarxes existents a la ciutat amb nous quilòmetres de carril bici i aparcaments de bicicleta segurs; i busca esmorteir l’impacte de la Ronda Nord a través d’una barrera vegetal.

L’aposta de Beniviu és mantindre i consolidar un barri inserit en l’estratègia de la ciutat dels 15 minuts, en què la proximitat i la hibridació dels serveis, les funcions i els usos en l’entorn urbà s’imbriquen i s’interrelacionen en un entorn pròxim sobre la base d’una mobilitat per als vianants o els ciclistes que fomenta la interacció social, tal com es recull en el Pla Especial de Directrius per a la Millora de la Qualitat Urbana. A més, planteja la interrupció de les grans vies de connexió de trànsit ràpid amb altres zones urbanes, reduint al màxim el trànsit rodat de vehicles i necessitats d’aparcament de no-residents, implantant la Zona 30 en l’àrea d’intervenció.

Volem que sigues
part de Beniviu!

Aquest és un espai obert per a participar en el desenvolupament de Beniviu.
Si vols unir-te a la nostra iniciativa, no dubtes a compartir les teues idees, propostes, suggeriments o crítiques. Perquè aquest projecte no seria possible sense la teua col·laboració.

dibuix de xica en patinet
Desplaça cap amunt