Benimaclet més viu

Respecte pel passat
amb la vista posada en el futur.

Beniviu busca revitalitzar el barri de Benimaclet fent-lo més nostre, més verd i més pròxim. Respectant la tradició i el caràcter històric i projectant el futur fent front als reptes de sostenibilitat ambiental i inclusió social. Apostem per una ciutat saludable i pròxima, diversa i dinàmica, que aprofite els actius existents i resolga els reptes actuals.

Beniviu ofereix una transició equilibrada entre l’horta protegida –PAT Horta– i la ciutat a través d’un gran parc urbà connectat amb el centre històric de Benimaclet. Aquest gran espai arbrat contribueix a mitigar l’efecte illa de calor i ofereix un nou pulmó social i ambiental al barri.

Transformar solars i espais degradats per espais d’ús útil per a totes les veïnes i veïns.

Beniviu transforma espais vacants, evitant-ne la degradació i l’ocupació, en nous usos i programes necessaris per al barri, promovent una habitabilitat millor i fomentant una ciutat saludable. En aquest sentit Beniviu vol comptar amb la força social i veïnal per a una transformació a millor per a tots i totes les veïnes i per al conjunt de la ciutat de València.

Entorns més nets i segurs, senyalitzats, il·luminats i més accessibles que milloren les condicions físiques de l’entorn construït integrant la perspectiva de gènere en els espais urbans. Beniviu crea més places d’aparcament en superfície per atendre les necessitats actuals i futures del barri, donant resposta a un dels reptes més grans de la mobilitat que hi ha a Benimaclet.

Cuidar i posar en valor el patrimoni històric.

Beniviu aposta decididament per mantindre i potenciar el caràcter propi de Benimaclet, com a poble històric protegit i en contacte amb l’horta, obert al futur, inclusiu i pròxim.

Beniviu pretén recuperar, condicionar i posar en valor el patrimoni històric agrícola existent. La transformació urbana de la zona ha de respectar i donar protagonisme als antics camins com el Camí de Farinós i el Braç de les Fonts, les séquies i els canals de Vera, Farinós, Fonda o Ampla i les alqueries. Aquestes construccions tradicionals estan cridades a convertir-se en dotacions públiques que puguen acollir usos culturals i socials, que fomenten la participació oberta i inclusiva.

Dinamitzar l’economia del barri creant oportunitats i llocs de treball.

Beniviu busca crear un nou pol dinàmic que permeta oferir habitatge i oportunitats de desenvolupament professional i vital, sobretot perquè els joves de Benimaclet no hagen d’anar-se’n del barri.

Per això, Beniviu aposta per la creació de nou comerç de proximitat, tallers i oficines per a cooperatives i noves empreses, comptant-hi com a mínim amb més de 21.000 metres quadrats d’espais terciaris.

Volem que sigues
part de Beniviu!

Aquest és un espai obert per a participar en el desenvolupament de Beniviu.
Si vols unir-te a la nostra iniciativa, no dubtes a compartir les teues idees, propostes, suggeriments o crítiques. Perquè aquest projecte no seria possible sense la teua col·laboració.

dibuix de xica en patinet
Desplaça cap amunt